E-LEARNING

Kedves hallgatók és vendégek!

Ezzel szeretném bemutatni a Moodle-t  használó hallgatói munkát és a rendszer
használatának elsajátítását is.

Mi a MOODLE ?

A Moodle olyan nyílt forráskódú programcsomag, amely egy ”tanulási környezet” rendelkezésre bocsátásával elektronikus tanulás és tanítás komplex lebonyolítását teszi lehetővé.

Az így létrehozott környezet használható valamely hagyományos képzési rendszer kiegészítéseként (például egyes ismeretanyagok elsajátíttatására vagy házi feladatok elkészítésére), de alkalmas önálló képzési környezetként területi és időbeli korlátok nélkül zajló képzési feladatok (távoktatás) ellátására is.

A Moodle neve a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment kifejezés rövidítése, azaz moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet. A Moodle egy LMS (Learning Management System) alkalmazás. Egy tanulásirányítási rendszer, eLearning keretrendszer.

Az LMS feladata az, hogy azonosítsa a felhasználókat és szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő tananyagokkal (kurzusokkal) összerendelje őket. Az LMS szerverek a felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempontjából fontos adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben statisztikák generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a tanulók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak fontos információkat, másrészt a tananyag hatékonysága is kideríthető belőlük.

A Moodle egy web alapú rendszer, tehát a használatához szükség van Internet/intranet eléréssel és böngészővel rendelkező számítógépre. Szükség van valamint egy szerverre és annak URL címére, amit a szolgáltató intézmény ad meg.

A Moodle tervezése és fejlesztése során az alkotókat a konstruktivista pedagógia alapelvei vezérelték.
Ahhoz kívánnak keretrendszerükkel eszközöket biztosítani, hogy ideális virtuális oktatási/tanulási környezetet hozzanak létre.