Fenntartható tanyamodell kialakítása

RTEmagicC_logo-hu-srb-ipa-huJó szomszédok a közös jövőért

A projekt időtartama: 2010.06.01-2011.09.30.


Sajtó: Tájékoztató (2010.10.01.)

A tanyák is életképesek lehetnek!

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében egy nyertes pályázat kerül bemutatásra, melyet a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft és a Zentai Kertészek Egyesülete közösen valósít meg.

A projekt kutató és bemutató munkája rámutat a tanyai gazdálkodás előnyeire, a környezetközpontú gazdálkodás lehetőségeire és az egészséges környezetben, korszerű és természetbarát agrotechnikával kapott termékek minősíthetőségének és eladhatóságának lehetőségeire.

Mindkét országból 3-3 tanya lett kiválasztva. A projekt keretében már megkezdődtek a szakértői felmérések, melyek a tanyákon lévő adottságokat és lehetőségeket térképezik fel. A turisztikai, ökológiai, növénytermesztési és állattenyésztési szempontból (elsősorban őshonos állatok tekintetében) történő felmérések irányt mutatnak a szükséges átalakításokra, és beruházásokra a hatékony tanyai gazdaság kialakítására céljából.

A pályázati program alapján történő beruházások és átalakítások 2010 telén történnek meg, ezután pedig újabb felmérések vizsgálják ezek hatékonyságát, valamint feltérképezik a további fejlesztések lehetőségeit. A tanyákon elvégzett kutatómunka eredményeit, valamint a felvázolt lehetőségeket 2011 tavaszán, a tanyákon megrendezett nyílt napok alkalmával mutatja be a kutatócsoport.

A kutatások és bemutatások végeztével egy tanulmánykötet készül, mely olyan gazdálkodási modelleket vázol fel a tanyai környezetre, melyet Szerbia és Magyarország illetékes hatóságainak átadva támpontként szerepeltethetnek Szerbia készülő vidékfejlesztési stratégiájában.

A projekt címe: Development of sustainable farming model for the viable country life across the borders, vagyis magyar nyelven rövidítve: Fenntartható tanyamodell kialakítása.

A pályázat azonosító száma: HU-SRB/0901/214/108A projekt az Európai Unió támogatásával jött létre.

Projekt felelős: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged

Támogatott partner: Kertészek Egyesülete Zenta

További információkért a Kertészek Egyesületében, Bunford Melittánál érdeklődhet, a 024/812-025-ös telefonszámon.

A projektet megvalósító csapat nevében:

Lengyel László

projekt menedzser


RTEmagicC_eu_logo_sr.bmp

A weboldal tartalma, nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját