Fenntartható tanyamodell kialakítása

RTEmagicC_logo-hu-srb-ipa-huJó szomszédok a közös jövőért

A projekt időtartama: 2010.06.01-2011.09.30.


Ismertető:

Projektünk  kutató  és  bemutató  munkája  rámutat  a  tanyai  és  vidéki  gazdálkodás  előnyeire,  a  környezetközpontú  gazdálkodás  lehetőségeire  és  az  egészséges  környezetben,  korszerű és  természetbarát  agrotechnikával  kapott  termékek  minősíthetőségének  és  eladhatóságának  lehetőségeire.  Olyan  tanyákat  jelölünk  ki  projektmunkánk  központjául  Magyarország  és  Vajdaság  területén,  amelyeken  a  pályázat  költségvetéséből  korszerű,  környezetbarát  és  piacképes  termelést  alakítunk  ki,  a  képződött  terméket  minősítve  és  védjeggyel  ellátva  bocsátjuk  piacra  és  vizsgáljuk  azt,  hogy  különböző gazdasági  környezetben  (Magyarország-EU,  Vajdaság- nemEU)  hogyan  lehet  a  vidéki  gazdálkodást  gazdaságosabbá  tenni.

Szakmai  munkánkat  a  helyszíneken  megrendezett  nyílt  napokon,  a  médián  keresztül  valamint  egy  összefoglaló  tanulmányban  is  prezentáljuk,  melyet  a  projekt  munka  befejeztével  átadunk  mindkét  ország  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Minisztériumának.

A projektum megvalósításához három tanyát választunk ki a határ mindkét oldalán, melyeken több mint 25 szakértő végez felméréseket és fejlesztéseket.

 A tanyákon elvégzendő tevékenységek és a pályázati program megvalósításának periódusai:

 I  periódus: 01.06.2010. – 30.09.2010.
Szakmai és környezeti felmérések a kitűzött célok megvalósításához, tervezés és előkészítés.

 II periódus: 01.10.2010 – 31.01.2011.
A kitűzött célokhoz szükséges eszközök beszerzése.

 III periódus: 01.02.2011 – 31.05.2011.
Az eszközök elhelyezése a célterületen, a helyszínek kialakítása a kitűzött céloknak megfelelően. A helyszínek bemutatása, nyílt napok szervezése.

 IV periódus: 01.06.2011. – 30.09.2011.
A bevont szakértők által az értékelések elkészítése, a megvalósított inputok működésének kísérése. A kapott eredmények összegzése és értékelése, összefoglaló tanulmány készítése.
A pályázati időszak lezárása.

A tanyák működési profilja alapján 3 tevékenységi típust vizsgálunk:

  • Turisztikai tevékenységet
  • Állattenyésztési alaptevékenységet
  • Növénytermesztési alaptevékenységet

RTEmagicC_eu_logo_sr.bmp

A weboldal tartalma, nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját