Izrada modela održivog salaša

RTEmagicC_logo-hu-srb-ipa-sr.jpgDobri susedi zajedno stvaraju budućnost

Vreme trajanja projekta: 01.06.2010. – 30.09.2011.


Štampa: Informacija

I salaši mogu biti održivi!

Pretstavljamo vam jedan od predloga projekata izabranih za finansiranje u okviru IPA prekogranicnog programa Madarska-Srbija. Ovaj projekat ce realizovati neprofitna, nevladina organizacija za istraživanje žitarica (Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft) iz Segedina u saradnji sa Udruženjem Baštovana iz Sente.

Istraživacki i demonstrativni deo projekta namerava da ukaže na prednosti upravljanja salašima, farmama, da prikaže ekološki orijentisane farme, kao i mogucnosti za kvalifikaciju i prodaju dobara dobijenih modernim, ekološki cistim agrotehnickim sredstvima.

U svakoj od dve zemlje izabrane su po tri farme. U sklopu projekta, eksperti su zapoceli merenja sa ciljem mapiranja trenutnog stanja i postojecih mogucnosti. Istraživanje turistickih, ekoloških, poljoprovrednih i stocarskih mogucnosti ce ukazati na potrebne adaptacije i ulaganja za razvoj efikasnih salaša i farmi.

Investicije u sklopu projekta kao i adaptacije ce se vršiti tokom zime 2010-e. Nakon toga ce se izvršiti još jedno istraživanje kako bi se ispitala efikasnost tih ulaganja, i mapiranje daljnjih razvojnih mogucnosti. Rezultate istraživanja na salašima, kao i navedene mogucnosti ce tim eksperata prezentovati u sklopu otvorenih dana koji se održavaju tokom proleca 2011-e.

Nakon završetka ispitivanja i prezentacija, izradice se jedna studija, koja ce obuhvatiti modele farmi i salaša koji ce nadležni državni organi Madarske i Srbije moci koristiti kao putokaz za izradu strategije ruralnog razvoja Srbije.
Naziv projekta je: Development of sustainable farming model for the viable country life across the borders, to jest, izrada modela održivog salaša.

Referentni broj projekta: HU-SRB/0901/214/108
Projekat se realizuje uz podršku Evropske Unije
Voda projekta: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged
Podržan partner: Udruženje baštovana, Senta
Za više informacija obratite se Udrženju Baštovana,
Melita Bunford,
Tel. 024/812-025
U ime projektnog tima:
Laslo Lendel
Menadžer projekta


RTEmagicC_eu_logo_sr.bmp

Sadržaj Web stranice ne predstavlja službeni stav Evropske unije