Izrada modela održivog salaša

RTEmagicC_logo-hu-srb-ipa-sr.jpgDobri susedi zajedno stvaraju budućnost

Vreme trajanja projekta: 01.06.2010. – 30.09.2011.


Informator:

Istraživanje našeg projekta  ukаzuje nа prednosti seoskih gazdinstva, na mogućnsti  proizvodnje i prodaje sertifikovane poljoprivredne proizvode primenom savremene agrotehnike.
Kao ključnu tačku projekta, izabrali smo salaše na teritoriji Mađarske i Vojvodine, na kojima ( iz budžeta projekta ) će biti formirana proizvodnja koja odgovara za zahtevima tržišta i koja obezbedi kvalitetne proizvode. U okviru istraživanja će biti posmatran ceo proces,  od proizvodnje do prodaje među različitim ekonomskim sredinama ( Mađarska – EU i Vojvodina ne-EU) čiji rezultat će ukazati na  najbitnije faktore, koje mogu da pozitivnu utiču na poboljšavanju ekonomije seoskih gazdinstva.
Rezultati struénog rada će biti prezentovani  preko medije, u okviru otvorenih dana koje se organizuju na salašima i posle završetka projekta celokupna studija će biti ponuđena za Ministarstvo poljoprivrede i rurаlnog rаzvojа u oba zemlje.

Za ostvarivanje projekta izabrana su tri salaša u Srbiji i tri salaša u Republici Mađarskoj. Stručni tim – više od 25 eksperata zaduženi za merenje i razvoj postignutih rezultata.

 Ostvarivanje programa na salašima se vrši u četiri vremenska perioda:

I period: 01.06.2010. – 30.09.2010.
Stručno procenjivanje ciljnih lokacija, priprema planova za ostvarivanje ciljeva projekta.

II period: 01.10.2010. – 31.01.2011.
Nabavka potrebnih sredstva za ostvarivanje ciljeva projekta.

 III period: 01.02.2011. – 31.05.2011.
Postavljanje nabavljenih sredstava, sređivanje lokacije, u skladu sa ciljevima projekta.  Prezentovanje lokacije za javnost, organizovanje otvorenih dana.

 IV period: 01.06.2011. – 30.09.2011.
Sumiranje dobijenih rezultata, ocenjivanje ostvarenih ciljeva i izrada studija sa posredstvom upućenih eksperta. Zatvaranje konkursnog perioda.

 Na osnovu profila delatnosti salaše ispitujemo po:

  • Turističkа osnovna delаtnost
  • Stočаrske farme
  • Ratarstvo, voćarstvo i povratarstvo kao osnovna delatnost

RTEmagicC_eu_logo_sr.bmp

Sadržaj Web stranice ne predstavlja službeni stav Evropske unije