Kertészek Egyesülete

KERTÉSZEK EGYESÜLETE ZENTA – RÖVID BEMUTATÁSA

A Kertészek Egyesületét 2001. július 6-án, 26 alapító tag hozta létre. Az alapító tagság elsősorban a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatának Zentán végzett kertészmérnökei köréből kerültek ki.
A Kertészek Egyesülete polgári egyesületként lett bejegyezve. Székhelye Szerbiában, Zentán a Posta utca 18-as szám alatt van. Levelezési és kontakt címe: 24400 Zenta, Posta u. 18. e-mail: kerteszeti@tlkk.org

Az Egyesület pártonkívüli, nem kormányzati és nonprofit polgári egyesület, amelynek célja a kertészeti kultúra fejlesztése és ápolása, előadások, versenyek, tanulmányi kirándulások szervezése, szakmai fórumokon való részvétel. Alaptevékenysége főként a kertészek továbbképzése és a kertészeti ágazatok legújabb tudományos eredményeinek ismertetése, népszerűsítése rendszeres összejövetelek és szakmai tanácskozások révén.
Az Egyesület igyekszik összefogni mindazokat a termelőket, vállalkozókat és cégeket, akik a kertészeti ágazatok, úgymint zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés, virágkötészet, gyümölcsészet, szőlészet és borászat, tájépítészet vidék- és térségfejlesztés valamely ágát művelik. A tagság törekszik az épített emberi környezet igényes kialakítására és ápolására (pl. fásítási akciók megszervezésével), a civilizációs ártalmak lehetőség szerinti kiküszöbölésére, a környezetvédelemmel való foglalkozásra, ezek hangsúlyozására, népszerűsítésére.

A Kertészek Egyesületének tagja lehet minden természetes és jogi személy; aki elfogadja az egyesület céljait és alapszabályát, a kertészet valamely ágában tevékenykedik, valamint bárki; aki érdeklődik a kertészet iránt. Az Egyesületnek eddig Vajdaság több mint 45 településéről vannak tagjai.
Az Egyesület tagjainak összejövetelei jó alkalmat adnak a szakmai tudás közös kihasználására; tapasztalatcserére, továbbképzésre, a legújabb technológiák ismertetésére és megismerésére.

A zentai Kertészek Egyesületének kezdettől fogva egy konkrét feladata, hogy lehetővé tegye a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Határon Túli Levelező Tagozatának működését a Vajdaságban.
Európai szemléletével és széleskörű szakmai és integrációs tevékenységével a zentai Kertészek Egyesülete hozzá szeretne járulni Vajdaság mezőgazdaságának korszerűsítéséhez.