Kertészmérnök BSc alapszak

Általános ismertető

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozata az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező magyar ajkú hallgatók számára biztosít lehetőséget az anyanyelven történő továbbtanulásra.

A levelező rendszerű, BSc szintű kertészmérnök-képzés célja olyan felsőfokú végzettség biztosítása, amely által a végzettek önálló kertészeti gazdaság kialakítására, illetve különböző méretű és jellegű vállalkozások kertészeti termelésének szervezésére és irányítására képesek. Az intézmény a szakmai tudás mellett munkatapasztalatot, széleskörű tájékozottságot biztosít, valamint segít a gondolkodásmód és a problémamegoldó képesség fejlesztésében, melynek hasznát veheted később a munkaerő-piacon.

A képzésről

A Határon Túli Levelező Tagozaton 1996 óta folyik képzés. A hallgatók államilag támogatott státuszt kapnak, tehát nem fizetnek tandíjat. Az itt tanulók gyakorlati tapasztalatszerzését, valamint szakmai jártasságát több vajdasági és magyarországi cég, szövetkezet és egyéb mezőgazdasági vállalkozás segíti és szavatolja. A képzési rendszer a Kertészettudományi Karon évtizedek óta működő levelező oktatás felépítésére, módszertanára és tapasztalataira épül. A hallgatók tanulmányaik befejeztével a SZIE Kertészettudományi Kara által kiadott BSc oklevelet kapják, amelyet Európában mindenütt elismernek és elfogadnak, itthon pedig honosítási kötelezettséggel jár, amelyet a Konzultációs Központ szervezett formában intéz.

A konzultációk péntek délután és szombaton egész nap zajlanak Zentán.
Képzési idő: 6+1 (gyakorlati) félév

A kertészmérnök képzésen belül választható szakirányok:

  • Dísznövénytermesztés
  • Gyógynövénytermesztés
  • Gyümölcstermesztés
  • Szőlőtermesztés
  • Zöldségtermesztés

Hallgatók felvétele

A hatályos magyarországi felvételi rendszer értelmében az érettségi vizsga, illetve a középiskolai tanulmányi eredmények alapján vesszük fel a jelentkezőket. Nem kell külön felvételi vizsgát tenni!

A jelentkezéshez és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az érdeklődők megkaphatják Zentán, a képzés színhelyén, illetve letölthetik itt.

A jelentkezésről érdeklődhetnek: Zentán a Konzultációs Központban (Posta utca 18. – I. emelet): Döme Zoltánnál és Lengyel László tagozatvezetőnél.

Bővebben