Mezőgazdasági mérnöki BSc alapszak

Általános ismertető

A Szent István Egyetem Határon Túli Levelező Tagozata az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező magyar ajkú hallgatók számára biztosít lehetőséget az anyanyelven történő továbbtanulásra.

A levelező rendszerű, BSc szintű mezőgazdasági mérnökképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik a mezőgazdaság gyakorlati műveléséhez kellő intelligenciával, széleskörű természettudományi-, műszaki-, mezőgazdasági- és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás szaktudományaiban általános jártassággal rendelkeznek, emellett egy-egy szűkebb szakterület ismerői, akik alkotó módon tudják ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni. Felkészültségük által:

  • képesek lesznek önálló gazdálkodásra,
  • a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiák alkalmazására
  • képességet szereznek a piacképes mezőgazdasági termékek előállítására és forgalmazására
  • alkalmasak lesznek vállalkozások létrehozására és működtetésére
  • a mezőgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi és gazdasági folyamatok elemzésére és irányítására

A szakma szépségei: A képzés során a hallgatók kapcsolatba kerülnek a természettel, a növény- és állatvilággal. Megismerkednek a mezőgazdaságot érintő, globális és speciális problémákkal és azok megoldásának lehetőségeivel (természet- és környezet-védelem, tájmegőrzés, biodiverzitás, stb.) Karunk lehetőséget kínál külföldi tanulmány-utakon és szakmai gyakorlatokon való részvételre, amely során a hallgatók további információt kaphatnak a világ mezőgazdaságáról.

A képzésről

A Határon Túli Levelező Tagozaton 1996 óta folyik képzés. A hallgatók államilag támogatott státuszt kapnak, tehát nem fizetnek tandíjat. Az itt tanulók gyakorlati tapasztalatszerzését, valamint szakmai jártasságát több vajdasági és magyarországi cég, szövetkezet és egyéb mezőgazdasági vállalkozás segíti és szavatolja. A képzési rendszer a Kertészettudományi Karon évtizedek óta működő levelező oktatás felépítésére, módszertanára és tapasztalataira épül. A hallgatók tanulmányaik befejeztével a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara által kiadott BSc oklevelet kapják, amelyet Európában mindenütt elismernek és elfogadnak, itthon pedig honosítási kötelezettséggel jár, amelyet a Konzultációs Központ szervezett formában intéz.

A konzultációk péntek délután és szombaton egész nap zajlanak Zentán.
Képzési idő: 6+1 (gyakorlati) félév

Hallgatók felvétele

A hatályos magyarországi felvételi rendszer értelmében az érettségi vizsga, illetve a középiskolai tanulmányi eredmények alapján vesszük fel a jelentkezőket. Nem kell külön felvételi vizsgát tenni!

A jelentkezéshez és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az érdeklődők megkaphatják Zentán, a képzés színhelyén, illetve letölthetik itt.

A jelentkezésről érdeklődhetnek: Zentán a Konzultációs Központban (Posta utca 18. – I. emelet): Döme Zoltánnál és Lengyel László tagozatvezetőnél.

Bővebben